محمدرضا بشیری پور

متخصص کودکان

محمدرضا بشیری پور

محمدرضا بشیری پور

متخصص کودکان

021-25015014

تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

محمدرضا بشیری پور

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • اطفال و نوزادان

اطلاعات تماس

شماره تماس: 2125015014

آدرس: تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

ساعت پذیرش