آزاده توکلی

کارشناس علوم تغذیه

آزاده توکلی

آزاده توکلی

کارشناس علوم تغذیه

021-25015014

تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

آزاده توکلی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
بیوگرافی:

تغذیه

اطلاعات تماس

شماره تماس: 2125015014

آدرس: تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

ساعت پذیرش