علی بشردوست

متخصص کودکان

علی بشردوست

علی بشردوست

متخصص کودکان

021-25015014

تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

علی بشردوست

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • اطفال و نوزادان
بیوگرافی:

اطفال و نوزادان

اطلاعات تماس

شماره تماس: 2125015014

آدرس: تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

ساعت پذیرش