ستاره طبرستانی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

ستاره طبرستانی

ستاره طبرستانی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

021-25015014

تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

ستاره طبرستانی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • قلب و عروق
بیوگرافی:

قلب و عروق

اطلاعات تماس

شماره تماس: 2125015014

آدرس: تهران - تهران: بزرگراه همت غربی،بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان

ساعت پذیرش